Hemtjänst Stockholm
                                                                                                                    

HS trygg tillvaro hemtjänst strävar efter att ge ett individuellt bemötande och omsorg som baseras på individens behov och önskemål samtidigt som levnadsvanor och intressen bejakas. Trygg tillvaro hemtjänst skapar goda förutsättningar för att äldre skall kunna bo kvar hemma. Det handlar om deras trygghet och säkerhet, men också om att de anhöriga skall kunna känna sig trygga i att deras nära är i trygga händer och har hög livskvalitet.


 
 
 
 
windows live messenger
limewire indir
casus telefon