Skicka Online Ansökan hemtjänst! Om du är i behov av praktiskt stöd eller personlig omvårdnad i ditt hem kan du ansöka om hemtjänst.

Hos HS Trygg Tillvaro AB får du alltid hjälp av samma person för att trygga din tillvaro optimal. Vi är snabba med åtgärder om något går fel. Hos oss möter du människor med värme och engagemang. Vi tror på synsättet ”rätt person på rätt plats”. Vi har hög tillgänglighet för både våra brukare och personal.
Vi erbjuder hemtjänst insatser på flera språk t.ex. engelska, franska, persiska, spanska, ryska, serbiska, arabiska, turkiska mm.

Fakta om hemtjänst
Hemtjänst delas in i två typer av tjänster:
• Personlig omvårdnad (t.ex. hygien, på och avklädning, tillsyn)
• Serviceinsatser (t.ex. inköp, ärenden, tvätt, städning, laga mat)

Att ansöka om hemtjänst
Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du äldre direkt i din hemkommun och be om kontakt med en biståndshandläggare. Ni kommer överens om en tid hemma hos dig och går igenom dina vårdbehov. När du lämnat in ansökan görs en utredning om din hjälpbehov därefter fattas ett beslut. Ifall du inte är nöjd med beslutet finns det möjlighet att överklaga.

Du som redan har hemtjänst
Om du redan har hemtjänst och av någon anledning vill byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare på kommunen och meddelar detta. De kontaktar såväl din gamla utförare såsom den nya. Bytet sker som regel inom 5 dagar. Vi gör gärna ett konstnasfritt hembesök hos dig samt kan hjälpa dig att fylla i din hemtjänstansökan.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Personnummer

Beskriving