• 08-774 2009

Covid-19

Åtgärder med anledning av Covid-19. 

Vi arbetar ständigt med förebyggande åtgärder för att minimera risken för smittspridning och vi tar situationen på det största allvar. Vi följer rekommendationerna från folkhälsomyndigheten och har upprättat en handlingsplan för att kunna hantera ett större personalbortfall

  • Vi är ständigt uppdaterade och följer de nya rekommendationerna och riktlinjerna från folkhälsomyndigheten.

  • Våra medarbetare genomför kontinuerligt internutbildningar gällande de basala hygienrutinerna och vi påminner dagligen personalen om vikten av att tvätta händerna med tvål och vatten samt att använda korrekt skyddsutrustning.

  • Vi har upprättat riskanalyser och egenkontroller för att kunna analysera, förebygga och minimera risken för smittspridning.

  • Vi lägger stor vikt vid personal kontinuitet hos kund för att minska antalet olika personal hos våra kunder.

  • Personal som uppvisar symtom stannar hemma från arbetet och ombeds att snarast beställa ett Covid test. Vid negativt test kan personalen återgå till arbetet efter 48 symtomfria timmar, dock tidigast 7 dagar efter insjuknandet. Vid konstaterad smitta följer personalen läkarens råd för planerad återgång till arbetet när personalen är smittfri.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå