• 08-774 2009

Hemtjänst

Om du bor kvar i ditt eget hem och du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter med att klara av din vardag finns vi här för dig. Du kan ansöka om hemtjänst hos kommunen och få det stöd du behöver för att kunna fortsätta att leva ett självständigt liv i ditt eget hem. 

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå