Hur vi tänker

På HS Trygg Tillvaro AB ser vi människor som människor, och inte som en ålder eller en diagnos. Vi ser det friska i varje person, vet att alla är olika, och att alla har olika behov av stöd.

Det första vi gör när du väljerHS Tryggtillvaro AB hemtjänst är att gå igenom dina behov och önskemål. Tillsammans med dig och dina anhöriga bestämmer vi hur vårt stöd ska se ut. Du har en egen kontaktman som är den som känner dig bäst och som ansvarar för att hemtjänsten utförs på det sätt vi kommit överens om. Ju mer vi vet om dig och vad du behöver, desto bättre jobb kan vi göra.

Vi vet hur viktigt det är att respektera din personliga integritet. HS Trygg Tillvaro AB har rötter i personlig assistans och vi är vana att arbeta nära människor och i deras egna hem. Vi försöker alltid ordna så att det är ett bekant ansikte som kommer hem till dig. Vi som jobbar i ditt hem har alltid arbetskläder på oss och dessutom bär vi alltid ID-brickor.

Vi som jobbar på HS Trygg Tillvaro AB gör det för att vi gillar att arbeta med människor. Vi kommer från olika bakgrunder och med olika erfarenheter. Många av oss är flerspråkiga.

Hur vi tänker
Märkt på: