• 08-774 2009

Om oss

Verkställande Direktör och Verksamhetschef på Hs Trygg Tillvaro AB är Hamideh Salehi som är utbildad sjuksköterska från Sophiahemmet med inriktning äldreomsorg.

Vi strävar alltid efter att ge dig ett individuellt bemötande som bygger på dina behov och önskemål. Vår uppgift är att finnas här för dig för att skapa en trygghet i din vardag och för att du ska kunna leva ett fortsatt självständigt liv i ditt hem.   

Genom vårt kvalitetsledningssystem arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder för att uppfylla dina önskemål. 

Som kund är du alltid i fokus och vi upprättar tillsammans med dig en genomförandeplan för att planera dina insatser utifrån dina förutsättningar och levnadsvanor. Vi utlovar en kontinuerlig kontakt med dig för att säkerhetsställa att du är nöjd med kvalitén på det utförda arbetet. För att uppnå kontinuitet och trygghet arbetar vi med kontaktmannaskap vilket innebär att du tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett välbekant ansikte för dig som känner till dina specifika behov och önskemål. 

Personalen som arbetar hos oss är noggrant handplockade med adekvat utbildning och har många års erfarenhet inom äldreomsorg, LSS och Boendestöd.  

Vi kan erbjuda dig hjälp på flera språk och har bland annat personal som talar Arabiska, Persiska, Engelska, Spanska, Finska, Urdo, Tigrinja, Thailändska, Dari, Kurdiska, Turkiska, Pashto, Hindi.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå